اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

پروژه عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان تصویب شد، بودجه نیز تعین گردید، اما گویا قرار نیست اجرا شود، همانند سایر پروژه های این استان. حسن نوروزی رییس آموزش و پرورش چابهار : بیش از20 مدرسه تخریبی در این منطقه وجود دارد، استان سیستان و بلوچستان کمترین سرانه ی آموزشی کشور را با نسبت … ادامه خواندن اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان