«

»

مارس 18

اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

پروژه عدالت آموزشی در استان سیستان و بلوچستان تصویب شد، بودجه نیز تعین گردید،

اما گویا قرار نیست اجرا شود، همانند سایر پروژه های این استان.

حسن نوروزی رییس آموزش و پرورش چابهار :

بیش از20 مدرسه تخریبی در این منطقه وجود دارد، استان سیستان و بلوچستان کمترین سرانه ی آموزشی کشور را با نسبت 3 متر به ازای هر دانش آموز دارد اما میانگین کشوری بالغ بر 5.5 متر به ازای هر دانش آموز است و این سرانه در منطقه چابهار به کمتر از نیم متر می رسد !!

 160 هزار بازمانده از تحصیل سهم استان سیستان و بلوچستان است یعنی یک چهارم کل جمعیت 600هزار نفری بازمانده از تحصیل در کل کشور.

 دانش آموزان این استان  بر مبنای قانون تجمیع مدارس با کمتر از 15  دانش آموز، برای رسیدن به مدرسه باید بیش از 30 کیلومتر را با وانت بار طی کنند یعنی قانونی با پیامد اجباری  ترک تحصیل ، و یا پذیرش خطرات بیشماره جاده ای  ویا معلولیت و مرگ احتمالی

علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان: حدود 11 هزار کودک فاقد شناسنامه  در مدارس این استان حضور دارند  که حدود 5000 هزار نفر آنان مربوط به زاهدان مرکز استان است.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس:

اعتبارات خیرین دوبرابر اعتباراتی است که وزارت آموزش و پرورش از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس می‌گذارد و این فاصله معنادار است.

اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بر اساس ماده 26 اعللامیه جهانی حقوق بشر عدم رسیدگی  به مناظق محروم کشور، بویژه در حوزه آموزش و پرورش را که از حقوق اولیه نوع بشر است محکوم نموده و خواستار توجه ویژه و فوری به شرایط آاین قشر وسیع و آینده ساز در این مناطق هستند.

ماده  26 اعلامیه چهانی حقوق بشر بند 1 : هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به  تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش حرفه ای باید با شرایط تساوی کامل  بروی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند .

807 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی