اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان

خوزستان هیچ ندارد: زندگی، اکسیژن، نفس، برق، آب، آرامش و امنیت. مردم به جان امده خوزستان در حیرتند که دستگاه عریض و طویل امنیت جمهوری اسلامی  که بالاترین بودجه کشور را بخود اختصاص داده است ، امنیت چه افرادی را پاس داری می کند ؟  جهانیان بدانند که :  میدان نفتی اهواز چهارمین میدان بزرگ … ادامه خواندن اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان