«

»

مارس 18

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

            هادی زارع :

بررسی وضعیت بهائیان در ایران

            نیما حسابیان :

مسیحیان  و نوکیشان و مشکلات انان

          حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی:    

چرائی برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با  پیروان ادیان و مذاهب در ایران

        نادر شاچری :

  12 فروردین روز جمهوری اسلامی

 بحث ازاد پیرامون موضوع:

بررسی وضعیت پیروان ادیان در ایران

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: جمعه 24 مارچ  2017  ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte adian

مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه : مصطفی خداکرمی

ادمینها : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی، محمد رضا نیکخواه، جمشید غلامی سیاوزان

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان