«

»

مارس 18

فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017

نمایندگی مالزی برگزار میکند:

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

            ابوالفضل پرویزی :

روز بين المللی يادبود قربانيان بردگی

            محمد گلستانجو :

وضعیت معیشتی مردم در ایام نوروز

            حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

بررسی وضعیت دانش اموزان و مدارس در ایران

            تقی صیاد مصطفی :

ﺑﺮﺭسی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ

         بحث آزاد با موضوع:

بردگی و تجارت برده

پرسش و پاسخ و اظهار نظر پیرامون موضوعات

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان:  شنبه 25  مارچ  2017  ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی

مکان : پالتاک اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegye malaysia

 مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی      

ادمینها : محمد گلستانجو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – جمشید غلامی سیاوزان 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

نمایندگی مالزی