اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

تشدید فشار، علیه پیروان ادیان تا فراتر از اندیشه!. دو سال از بلاتکلیفی بازداشت شدگان نصیرآباد گذشت. ۱۰ نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد بیش از دوسال است که در بلاتکلیفی به سر می برند. وبرای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه قرار دارند. خانواده این زندانیان بارها در نامه های متعدد به مسئولان جمهوری … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان