اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

جمهوری اسلامی در جفا بر مسیحیان یک پله صعود کرد!. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران عقاید و اندیشه های دینی خود را برحق دانسته، از اینرو باورهای پیروان دگرادیان و دگراندیشان رابر نمی تابند. طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر(اسبق) ویژه حقوق بشر ایران که در 71 مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در صحن علنی … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان