«

»

ژانویه 31

اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

جمهوری اسلامی در جفا بر مسیحیان یک پله صعود کرد!.

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران عقاید و اندیشه های دینی خود را برحق دانسته، از اینرو باورهای پیروان دگرادیان و دگراندیشان رابر نمی تابند.

طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر(اسبق) ویژه حقوق بشر ایران که در 71 مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در صحن علنی منتشر شد در سال گذشته  پیروان سایر ادیان در ایران همچنان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند.

دولت جمهوری اسلامی ایران در آزار و اذیت و جفا بر مسیحیان در سال ۲۰۱۶ در رده هشتم قرار گرفته است.

و این آمار نشان می‌دهد جایگاه ایران از سال ۲۰۱۵ که رده‎ی نهم قرار داشت بدتر از پیش شده است.

در گزارش موسسه (Open Doors) آمده است: جمهوری اسلامی مسیحیت را نفوذ غرب و تهدیدی برای هویت اسلامی می‌داند.

از اینرو بسیاری از نوکیشان مسیحی ایران مجبوربه مهاجرت شده اند و کلیساها اجازه برگزاری مراسم و نیایش به زبان فارسی ندارند.

وخامت حال روحانی منتقد،آقای کاظمینی بروجردی: روز یکشنبه 12 دیماه، درپی وخامت حال آقای بروجردی، مسئولین زندان اوین وی را به طور اورژانس به بیمارستان نامعلومی در خارج از زندان منتقل کردند.

این زندانی عقیدتی در اثر بدرفتاری های زمان بازداشت و شراط بد محیطی، دچار ناراحتی های قلبی و ریوی گردیده وبه رغم وضعیت نگران کننده جسمی، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است. وی از اواخر آبان ماه به دردهای مفصلی و استخوانی و نیز جمع شدن رگها مبتلا شده که باعث خمیدگی و انحنای پاهای وی گردیده،  توان راه رفتن مناسب را از او سلب کرده است.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به مواد ١٨و١٩اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینگونه اقدامات غیر انسانی را محکوم دانسته و خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده و هم چنین، برقراری و رعایت کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، احترام و حفظ حقوق شهروندی، آزادی بیان و حرمت تمامی افراد باورمند به عقاید و مذاهب گوناگون در ایران هستیم.

ماده ۱۸ : هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به‌صورت تنها، چه به‌صورت جمعی یا به‌اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ۱۹: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است

794

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

    کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان