فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018

**برای آگاهی از حقوق اولیه و ذاتی مان گرد هم می آییم** نمایندگی اسکاندیناوی برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی : احمد هاشمی نژاد: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ماه گذشته در ایران           پوریا نخبه زعیم: بررسی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018