«

»

فوریه 10

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018

**برای آگاهی از حقوق اولیه و ذاتی مان گرد هم می آییم**

نمایندگی اسکاندیناوی برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

احمد هاشمی نژاد:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ماه گذشته در ایران

          پوریا نخبه زعیم:

بررسی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

محمد حاجی امیدی:

بررسی قوانین اسلامی و آسیب های اجتماعی آن

بحث آزاد با مدیریت: امیر نیلو

حقوق بشر و کارنامه ۳۹ ساله دولت جمهوری اسلامی ایران

زمان برگزاری :  یکشنبه ۱۸فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری فضای مجازی پالتاک ، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی اسکاندیناوی

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

     kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi scandinavi

 

مسئول جلسه : معصومه توکلی

منشی جلسه : امید رمضانی

ادمینها و صدابرداران جلسه : احمدهاشمی نژاد، سعید حسینی ، پوریا نخبه زعیم ، مهراب امیدی اسلامی

  کانون دفاع از حقوق بشر درایران

نمایندگی اسکاندیناوی