«

»

فوریه 08

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 فوریه 2018

مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند 14 دسامبر 1990

1.نظام دادگستری نوجوانان باید از حقوق و ایمنی نوجوانان پشتیبانی و از رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان حمایت کند از حبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده کرد.

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان برگزار می کند

سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنراني:

ابوالفضل پرویزی

گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان

احمد رضا بهجتی

معضل ازدواج کودکان در ایران

پوریا نخبه زعیم

بررسی ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک

و مقایسه ان با قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

در پایان بحث آزاد با موضوع

اعدام کودک !؟ اری یا نه

حضور در جلسه، نقطه نظر و ديدگاه شما در پايان هر بخش، می تواند در راه احقاق حقوق ذاتی کودکان و رشد در آینده گامی موثر باشد

زمان : یکشنبه 25  فوریه 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی برگزار ميكند.

اين گردهمايي در فضاي مجازي پالتاك با آدرس ذيل برگزار ميشود.

Paltalk.View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defaaz Hoghoghe Bashar dar Iran Koodak

با سپاس از همراهی همیشگی همکاران کمیته از جمله:

مسئول جلسه : لیدا اشجعی

منشی جلسه  : زویا رزمجو

ادمین ها : مهدی موسوی(ضبط صدا)، ابوالفضل پرویزی(ضبط صدا)، پوریا نخبه زعیم

 كانون دفاع از حقوق بشر در ايران

كميته دفاع از حقوق كودك و نوجوان