فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 فوریه 2018

نمایندگی نیدرزاگسن برگزار می کند آموزش و پرورش در ایران سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو   سخنران و موضوع سخنرانی :  ژاله وفا : محقق و فعال حقوق بشر بخش اول: حقوق کودک در آموزش و پرورش (خانواده و مدرسه)   در پایان سخنرانی، پرسش و پاسخ و در ادامه جلسه: بحث آزاد و … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 فوریه 2018