فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 18 فوریه 2018

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند: نحوه ی گزارش نویسی و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر و چگونگی تعیین موضوع جلسات سخنرانی ماهانه (دکتر زهرا ارزجانی) آشنائی با منشور و اساسنامه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (جمشید غلامی) آشنایی با نحوه ی اطلاعیه نویسی (صدیقه جعفری) شرح دستورالعمل های اجرایی برای … ادامه خواندن فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 18 فوریه 2018