فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش 24 فوریه 2018

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند: عدالت بدینوسیله از کلیه مسئولین  و اعضای نمایندگی ها و کمیته های تخصصی کانون،  دعوت میگردد تا ضمن مشارکت فعالانه در این جلسه، درباره اهمیت موضوع و ارائه راهکارهای عملی پیرامون آن، به بحث و تبادل نظر موثر پرداخته شود . میهمانان  جلسه : مریم پورحسینی /  جهانگیر گلزار … ادامه خواندن فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش 24 فوریه 2018