فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی حقوق انسانهاست. اعتراض آری، سرکوب نه، اعدام نه میز کتاب اعتراضی، برای حمایت از دستگیر، شکنجه و کشته شدگان اعتراضات اخیر نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بمنظور حمایت از حقوق حقه مردم و اعتراضات یکپارچه آنان به دولت جمهوری اسلامی ایران در مواردی همچون، اعدام، … ادامه خواندن فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018