«

»

فوریه 03

فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی حقوق انسانهاست.

اعتراض آری، سرکوب نه، اعدام نه

میز کتاب اعتراضی، برای حمایت از دستگیر، شکنجه و کشته شدگان اعتراضات اخیر

نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بمنظور حمایت از حقوق حقه مردم و اعتراضات یکپارچه آنان به دولت جمهوری اسلامی ایران در مواردی همچون، اعدام، بازداشت، شکنجه، خشونت های رفتاری، فساد گستردۀ اداری و قضائی، اختلاس، فقر، فحشا،عدم آزادی بیان اندیشه، عدم حق انتخاب، تبعیض و… که براساس:

اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌ آميز…

ماده ی 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و…

ماده ی 21 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی: حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز …

از حقوق ذاتی و شهروندی تثبیت شده ی آنان است و:

افشای این حقوق پایمال شده، اقدام به برگزاری میز کتاب اعتراضی و حضوری فعال در شهر زوریخ نموده که بدینوسیله از شما انسان های آزاده و فعالان حقوق بشر نیز صمیمانه دعوت به عمل می آورند تا در این کوشش و تلاش برای افشای هر چه بیشتر نقض حقوق مردم ایران همراه و همصدای آنان شوید.

زمان: شنبه 10 فوریه 2018 ساعت 1400 تا 1600

Samstag 20 Januar 2018    14.00Uhr bis 16.00Uhr

محل: سوئیس، شهر زوریخ، لینته شرگاسه روبروی گلوبوس

Zürch1, Lintheschergasse (1.2) gegenüber Globus-Eingang (Platze 4)

 

مسئول برگزاری: نادر زندی  0786551916

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس