فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 4 فوریه 2018

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  4 فوریه 2018  ساعت 16:00 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درود های صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در یکشنبه  4 فوریه 2018  ساعت 16:00به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق … ادامه خواندن فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 4 فوریه 2018