«

»

ژانویه 31

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 4 فوریه 2018

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 یکشنبه  4 فوریه 2018  ساعت 16:00

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در یکشنبه  4 فوریه 2018  ساعت 16:00به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

1.خوش آمد گویی واعلام برنامه وگزارش عملکرد روابط عمومی و جلسه ماه گذشته توسط خانم توکلی (5 دقیقه)

2.گزارش  مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک 5 دقیقه)

3.گزارش مسئول امور نمایندگی ها خانم رزمجو (هریک 5 دقیقه)

4.گزارش مسئولین کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک 5 دقیقه)

5.گزارش مسئول امورکمیته ها خانم دکتر ارزجانی (هریک 5 دقیقه)

  1. گزارش کمیته آموزش و پژوهش خانم مریم مرادی (5 دقیقه)

7.گزارش بخش امور رسانه  و بررسی عملکرد آن …  ( 10 دقیقه )

8.گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط  آقای بیداروند (5 دقیقه)

9.گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای جمشید غلامی (5 دقیقه)

10.گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای گلسفیدی (5 دقیقه)

11.گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای جمشید غلامی (10 دقیقه)

12.گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط  اعضاء، خانم دکتر زهرا ارزجانی (5 دقیقه)

13.گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، آقای بیداروند (5 دقیقه)

14.گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای امیر نیلو  (10 دقیقه)

15.پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (30 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

  1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

  2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

  3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

  4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

 

معصومه توکلی

                                                                                                                    جانشین مسئول کمیته روابط عمومی