فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 9 فوریه 2018

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی برگزار می کنند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و انقلاب 1357 ایران سخنرانان و موضوع سخنرانی :   جعفر فرد کریمی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته  جمشید غلامی سیاوزان : بررسی ماده 28 … ادامه خواندن فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 9 فوریه 2018