«

»

ژانویه 31

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 9 فوریه 2018

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی برگزار می کنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و انقلاب 1357 ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

  جعفر فرد کریمی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

 جمشید غلامی سیاوزان :

بررسی ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و  مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

دکتر سید محمد سیف زاده :

چرائی عمل به قانون اساسی که ایرادات بنیادین دارد

بحث ازاد:

نگاهی به انقلاب 22 بهمن 57 و نتایج ان

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش، بحث و گفتگو در پایان سخنرانی ها

زمان: جمعه 9 فوریه 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk 

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

 

مسئول جلسه: حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

منشی جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

ادمینها: سید ابراهیم حسینی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جمشید غلامی سیاوزان

 

 

                                                       کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

    کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی