اطلاعیه شماره 954 نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن

طبق مادهٔ ۲۰  اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرهر انسانی حق آزادی کامل دارد برای گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز، در همین ماده نیز آمده است:هیچکس نمی‌باید مجبور به شرکت در هیچ انجمنی گردد، طبق ماده‌ 21 میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق‌ تشكيل‌ اجتماعات مسالمت‌ آميز رسميت‌ دارد و اين‌ حق‌ تابع‌ … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 954 نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن