«

»

ژانویه 13

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 12 ژانویه 2018

این جلسه، در تاریخ 12 ژانویه 2018، ساعت 18به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با موضوع ازتاب اعتراض های اخیر مردم در رسانه های جمهوری اسلامی ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید. علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم دیانا بیگلریفرد : گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان

اقای علیرضا اسدبکی : بازتاب اعتراض های اخیر مردم در رسانه های ایران

اقای علیرضا شعبانزاده : نقش هنرمندان در زلزله کرمانشاه

خانم نگار کلایی : نقش هنرمندان در اعتراضات اخیر