اطلاعیه شماره 941 نمایندگی مالزی در خصوص حقوق پایمال شده در ایران

خروش و خشم ایرانیان با هدف « نان، کار، آزادی »، جهانگیر شد. حقوق پایمال شده و یا نادیده انگاشته شده ملت ایران به گوش جهان رسید اما مسئولان بازهم  نشنیدند. ما بار دیگر همراه و همصدا با  ملت آگاه کشورمان، اساسی ترین حقوق طبیعی خود را که سالیان درازی است از آن محروم بوده … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 941 نمایندگی مالزی در خصوص حقوق پایمال شده در ایران