اطلاعیه شماره 940 نمایندگی مالزی در خصوص حق

داشته ها و نداشته هائی که به فریاد تبدیل شد. ایرانیان امروز در خروشند، چون از وجود یک استبداد دینی رنج میبرند، نظامی استوار بر ایزارهای، سانسور، تهدید، خشونت، شلاق، اعدام، شکنجه، تجاوز  و … دولتی متکی بر اختلاس های میلیاردی، رشوه، رابطه و دروغ، دولتی باورمند به رساله، فتوا و استفسا که مهارت های … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 940 نمایندگی مالزی در خصوص حق