«

»

سپتامبر 23

اطلاعیه 406 نمایندگی دانمارک

Etelaeeyeh 02

مادۀ 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

مادۀ19  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد.

انسانهای آزادیخواه ،

زندگی و جان دگراندیشان ایرانی در خطر است

 

تیترخبرها،  فقط طی یک ماه اخیر :

 • مصادره ۱۰ دستگاه اتومبیل زندانیان سیاسی اهل سنت
 • دستگیری اعضای یک گروه عرفانی در اصفهان
 • تایید حکم ۴ سال و چهارماه حبس تعزیری کسری نوری مدافع حقوق دراویش
 •  16زندانی اهل سنت با اتمام محکومیت خود آزاد وپنج  تن به اعدام محکوم شدند
 • بازداشت سه تن از مسیحیان توسط ماموران امنیتی در کرج
 • حکم خلع لباس روحانیت وشش سال زندان برای امام جمعه وجماعت اهل سنّت
 • حکم ۸ سال حبس تعزیری سعید عابدینی قطعی شد
 • احضار مجدد روحانی اهل سنت سردشت به دادگاه روحانیت تبریز
 • اعلام زمان برگزاری دادگاه ۲۰ شهروند بهایی در یزد
 • بازجویی و بازداشت جمعی از بهائیان در روستایی از توابع اصفهان
 • صدور حکم زندان و تبعید برای یک نوکیش مسیحی
 • اجرای نادر حکم نفی بلد یک شهروند بهایی در اردبیل
 • سه شهروند بهایی در مشهد بازداشت شدند
 • بازداشت سه تن از نوکیشان مسیحی در تبریز
 • ارسال پرونده‌ی دو خواهر بهایی به دادگاه تجدید نظر
 • برگزاری دادگاه ۴ درویش گنابادی در شهر کوار
 • ابلاغ مجدد حکم اعدام احمد نصیری در زندان رجایی شهر کرج
 • صدور ۴۳ سال زندان برای چهار شهروند اهل سنت

 و و و …………….

ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با دگر اندیشان و پیروان سایر ادیان بویژه مسیحیان، بهائیان، دراویش و …  ساکن ایران بدینوسیله خواهان:

1 . رسیدگی کامل به وضع دگراندیشان توسط گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر (دکتر احمد شهید) در امور ایران

2 . آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، هستیم .

406

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی دانمارک