اطلاعیه شماره 945 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

خانم نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران: به رسمیت شناختن حقوق معترضین و آزادی بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی- عقیدتی، پیش شرط هربرون رفتی است. و در ادامه: مردم حتا بیش از حد لازم از خود صبر و تحمل نشان داده اند، حقوقدانان و روشنفکران ایران باید در … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 945 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران