اطلاعیه شماره 943 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

تو اگر دغدغه‌ات مردم شام و یمن است            من دلم پیشِ غریبی‌ست که نامش وطن است گندمی را که تو از کیسه‌ی ما می‌بخشی             سهم نانی‌ست که در سفره‌ی امثالِ من است بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 943 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران