«

»

ژانویه 06

اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص فساد مالی ، اداری و قضایی

ماموران دولتی، شهروندانی را که  با استفاده از حق قانونی، بر خواسته های مدنی، اجتماعی و قانونی خود تاکید دارند را می زنند، دستگیر میکنند و در چندین مورد به بهانه برقراری امنیت با اسلحۀ دین به رگبار گلوله می گیرند زیرا آنان:

فساد مالی، اداری و قضایی راکه بر همۀ ارکان نظام حاکم است فریاد می زنند.

با توجه به تاکید در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که دولت ایران نسبت به اجرای مفاد آن ملزم است، زیرا با امضای آن خود را متعهد نموده تا حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته ودر نتیجه حق هیچگونه محدودیتی را ندارد. مگر طبق قوانین مقرر در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌‌‌ی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

پذیرفتنی نیست که اعتراض های عمومی مردم ایران که از هفتم دیماه (28 دسامبر2017) نسبت به گرانی، فقرحاکم بر جامعه، تعویق در پرداخت دستمزد در قبال کار، اختلاس، بی‌عدالتی و… آغاز گردیده و همچنان  ادامه دارد را اینگونه مورد یورش نیروهای سرکوب و و خشونت گرای دولت قرار دهد علیرغم اینکه طبق ماده9 قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن هرکشوری بدان، درحکم قوانین داخلی محسوب می شوند و لازم الاجراست.

مضافا بر اینکه طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، حقی است که به هیچ مجوزی احتیاج ندارد.

اما بر اساس اعلام رسمی دولت، نیروهای نظامی، امنیتی جمهوری اسلامی ایران،

 تاکنون بیش از یک هزار تن را بازداشت و فراتر از۲۰ نفر از تجمع ‌کنندگان را تا پایان روزششم اعتراض ها کشته اند.

نظامی که همواره حق آزادی بيان را از نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، و بويژه وب نگاران سلب، آنان را بازداشت و زندانی کرده است.

در این روزهای حساس تاریخی نیز عليرغم رشد و گسترش اينترنت بويژه در ميان جوانان، با سانسور خبری و مسدود کردن ايتنرنت از انتشار اخبار و بازتاب رویدادهای جاری جلوگیری می کند، جوانانی که پیوسته آزادی بيان آنان با این روش تحت کنترل، برقرای جو بی خبری، حاکم کردن گفتمان سرکوب، ترساندن و «نگفتن» بوده است.

ما ضمن حمایت و پشتیبانی از خواسته های قانونی شهروندان، و درخواست و تاکید بر هشیاری نسبت به مسالمت آمیز بودن تجمعات خود بمنظور عدم خشونت، حفظ آرامش و پافشاری بر مطالبات قانونی، خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و بازداشت شده گان اخیر، برقراری حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، به رسمیت شناختن کلیه موازین حقوق بشری در تمامی مراحل اجتماعی و شهروندی ایرانیان بوده و توجه جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روشنفکران، حقوقدانان و وجدان های بیدار را بمنظور پیش گیری روزافزون خشونت های جاری، به حمایت از مطالبات ذاتی و قانونی ایرانیان که با تظاهراتی آرام  شکل گرفت جلب می نمائیم.

939

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران