فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  14 ژانویه 2018  ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درود های صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 14 ژانویه 2018  ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی … ادامه خواندن فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018