فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018

نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن برگزار می کنند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی:          ابوالفضل پرویزی: تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته محمد گلستان جو: شرح ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران          لیدا اشجعی: نگاهی به … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018