فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده٤: احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ماده٥: هیچکس را نباید مورد ظلمـ و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا خلـاف انسانیت و شان بشر قرار داد. نمایندگی سوئیس برگزار می کند سخن  رانی، بحث و گفتگو، … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018