فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی برگزار می کنند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و در استانه روز جهانی مذهب و سالگرد زلزله بم سخنرانان و موضوع سخنرانی :               غزال معین : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته           … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018