«

»

ژانویه 01

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی برگزار می کنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و در استانه روز جهانی مذهب و سالگرد زلزله بم

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

              غزال معین :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته

          حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

روز جهانی مذهب

احسان حیاک :

بررسی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحوه اجرایی ان

جمشید غلامی سیاوزان :

در یادمان سالگرد زلزله بم

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش، بحث و گفتگو در پایان سخنرانی ها

زمان: چهارشنبه 10 ژانویه 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk 

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

 

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه: غزال معین

ادمینها: سید ابراهیم حسینی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جعفر فرد کریمی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی