فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 ژانویه 2018

نشست اعضای نمایندگی نیدرزاگسن در هانوفر سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ برنامه سازان: سعید دلگرم: گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته شعر خوانی: پریسا سامانی منفرد سحر صمیمی: شرح  ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  سخنرانان و موضوع سخنرانی: پریسا … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 ژانویه 2018