«

»

ژانویه 01

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 ژانویه 2018

نشست اعضای نمایندگی نیدرزاگسن در هانوفر

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان:

سعید دلگرم:

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته

شعر خوانی:

پریسا سامانی منفرد

سحر صمیمی:

شرح  ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:

پریسا سامانی منفرد

” زنان معتاد در ایران”  

کاوه شیخ محمدی             

”  تاریخ، دولتها و مردم ایران “

بحث آزاد: با مدیریت منوچهر شفائی

اعتراض سراسری مردم و دولت

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان:  شنبه 06 ژانویه  2018  ساعت 1200 به وقت اروپای مرکزی

مکانهانوفر ( IIK )، دفتر مرکزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Zur Bettfedrnfabrik 1  /   30451 Hannover

امکان دسترسی: از بانهوف مرکزی با خط 10 بسمت Ahlem  ايستگاه .Leinau Str

این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر و رادیو اینترنتی کانون پخش خواهد شد

Paltalk,

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Hannover

مسئول جلسه : دیانا بیگلری فرد

منشی جلسه : سپیده کرامت بروجنی

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

     نمایندگی نیدرزاگسن