«

»

دسامبر 27

اطلاعیه شماره 936 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق تحصیل برای همه انسانها

همصدا با بیش از سه هزار دانشجوی دانشگاه‌های ایران اعلام میداریم که:

حق تحصیل برای همه انسانها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر است.

بر اساس مادهٔ  18 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه ، وجدان و دین است ؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی ، تغییر مذهب [ دین ] و آزادی علنی [ و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده ، چه به صورت تنها ، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران ، در قالب آموزش ، اجرای مناسک ، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است وهیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

همچنین در مادهٔ 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است1- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دستکم در دروه‌های ابتدایی و پایه ، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. 2- آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [ تسامح ] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های « ملل متحد » در راه حفظ صلح یاری رساند.

حال با در نظر گرفتن ماهیت اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر مبتنی بر احترام به حقوق انسانی‌ و کرامت بشری و با توجه به اینکه تمام کشورهای عضو سازمان ملل، متعهد به اجرای بی‌ کم و کاست این اعلامیه میباشند، مضاف بر اینکه کشور ایران از نخستین امضا کنندگان « اذر ماه سال 1327  » این اعلامیه بوده است، متاسفانه عملکرد جمهوری اسلامی در ایران امروز نه تنها بر خلاف تمام موازین حقوق بشری و غیر همسو با مواد مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر است بلکه همواره به نقض حقوق بشر متهم شده است بخصوص در مورد:

نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق پیروان ادیان در همه زمینه ها

برخوردهای خشونت بار،نقض حقوق شهروندی، حق تحصیل، آزادی عمل در برگذاری مراسم و عبادات، عدم امنیت شغلی، مجازاتهای وحشیانه، سرکوب، تحقیر، زندان و سایر مواردی که در این اندک نمی گنجد و اینگونه اعمال خارج از شئونات بشری در مورد تمامی پیروان سایر مذاهب، از دراویش، یارسانان و اهل حق گرفته تا نوکیشان مسیحی، بهائیان، دگر اندیشان، پیروان مذهب اهل سنت و حتی  حقوق زرتشتیان نیز  در زمینه‌های مختلف گواهی است برنقص مکرر حقوق پیروان و باورمندان  به مذاهب مختلف در ایران.‌

جمهوری اسلامی ایران شهروندان بهائی را با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.

و محرومیت دراویش گنابادی از تحصیل نیز در همین راستا قرار دارد..

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به ماده ۱۸ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی بوده و خواهان رعایت حقوق پیروان سایر ادیان در ایران  و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشراست.

936

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان