«

»

دسامبر 12

اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ماده 9اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ احدی نباید مورد توقیف ، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
مادهٔ  10: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی ، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماده:11هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

 با توجه به موارد بسیار زیاد نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران، با در نظر گرفتن ماهیت اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر مبنی بر احترام به حقوق ذاتی انسان ها‌ و کرامت نوع بشر و با توجه به اینکه کشور ایران نیزدر گروه  امضا کنندگان این اعلامیه قرار دارد، لازم است که تمام زندانیان از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن برخوردار باشند .

چگونه است که، با گذشت بیش از 1070 روزهمچنان جوانان نصیرآباد که در بامداد 14 دی ماه 93 با یورش ماموران سپاه پاسداران در خانه های خود و در حالیکه جملگی خواب بودند بازداشت شده  و همچنان در  بلاتکلیفی بسر می برند؟.

چگونه است که، 11 مهر ماه سال جاری بعد از 1000 روز بلاتکلیفی قرار دادگاه برای جوانان نصیرآباد تعیین می شود و به رغم اعلام به زندانیان و خانواده آنها، جلسه دادگاه در روز برگزاری لغو می شود؟.

چگونه و چرا باید نجیب رئیسی، عبدالستار بهرام زهی و امین رئیسی به طور مجزا در دادگاهی غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان محاکمه شوند؟.

ما با استناد به مفاده 9 ،10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین با استناد براصول 32، 33، 34، 36 و 37 قانون اساسی  و مفاد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی، ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان آزادی یدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و درخواست رسیدگی سریع به وضعیت زندانیا‌ن یاد شده  و برقراری عدالت در روند رسیدگی به پرونده این دسته از شهروندان و بازداشت شدگان در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران بوده و برقراری و رعایت کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را خواستاریم.

932

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان