«

»

دسامبر 12

اطلاعیه 931 نمایندگی سوئیس

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد

اگر چه: نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد:

اگر چه: نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هنوز هم در زندان به‌سر می‌برد.

اگر چه: عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است.

اگر چه: خلیل بهرامیان، وکیل و مدافع حقوق بشر در زندان است و محکوم به ۱۰ سال محرومیت از وکالت.

اگر چه: محمدعلی دادخواه، فعال حقوق بشر، بنیانگذار، سخنگو و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با ده سال ممنوعیت از وکالت در زندان است.

اگر چه: نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضا با ۲۰ سال محرومیت از وکالت همچنان احضار و بازجوئی میشود.

اگر چه: اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان، رضا شهابی فعال و مدافع حقوق کارگران، آرش صادقی مدافع حقوق بشر و فعال حقوق دانشجویان، آتنا دائمی فعال حقوق بشر، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال حقوق بشر و  فعال مدنی و همچنین سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر هم اینک در زندان های پیدا و پنهان جمهوری اسلامی به سر می برند.

گرامی باد خجسته سالروز جهانی حقوق بشر به رغم آنکه:

جمهوری اسلامی ایران مفاد تعیین شده در اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را پذیرفته است و قوانین  خود را بر اساس دفاع از حقوق بشر میداند، اما هرساله قطعنامه‌ ها و بیانیه هایی در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ آمران و عاملان جمهوری اسلامی ایران،از سوی سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و بویژه از جانب گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صادر می شود که ایران را در بسیاری موارد از جمله در برخورد دولت با افرادی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان نظراتشان در زندانند، محکوم می کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین خود را برمبنای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند اما با آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انجمن‌ها، آزادی باور و اندیشه، آزادی مذهب و حتی آزادی‌های شخصی نیز مخالف است  و در مسیر تمامی حقوق ذاتی بشر مانع ایجادمی کند، اما نقض حقوق بشر را بطور مداوم رد کرده و بار‌ها اینگونه گزارشات‌ را نادرست و مغرضانه شمرده است.

اعضای نمایندگی‌ سوئیس همراه و همصدا با سایر سازمان ها، نهادها و جوامع حقوق بشری، خواهان برقراری و اجرای تمامی مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بوده و از کلیه دولت‌های دمکراتیک، بویژه کشورهائی که دارای روابط دیپلماتیک با ایران هستند می‌خواهند که بصورت جدی در اینباره تلاش نموده، رعایت اصول یاد شده را در صدر گفتگوهای خود با دولتمردان ایران قرار دهند.

931

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی‌ سوئیس