اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

باهم، در 16 آذر فریاد رسای دانشجویان باشیم و اعتراض کنیم به : پولی شدن دانشگاه ها و کالایی سازی حیات اجتماعی آن همزمان با فرا رسیدن 16 آذر روز دانشجو، دانشجویان در تهران (شهید بهشتی،علامه طباطبایی، خوارزمی) و سایر شهر های ایران همچون قم، ارومیه و نیشابور و.. دست به تجمعات اعتراضی زدند که … ادامه خواندن اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو