«

»

دسامبر 07

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی در17 دسامبر 2017

برای آگاهی بیشتر از حقوق اولیه و ذاتی مان گرد هم می آییم**

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی

سخنرانی،  بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی ها :

     پوریا نخبه زعیم :             

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ایران، ماه گذشته

     محسن سیاحی:

10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر

    مهراب امیدی اسلامی:

فاجعه مهاجرت سالانه ۱۸۰ هزار تحصیلکرده از ایران

    فاطمه ورمزیار :

روز جهانی ایدز

     محمد حاجی امیدی:

مهاجرت در منشور حقوق بشر

*  تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

 * درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان برگزاری : یکشنبه ۱۷دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری : پالتاک ، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی دانمارک

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi DK

مسئول جلسه:مهناز احمدی             منشی جلسه:امید رمضانی

ادمینها و صدابرداران جلسه: معصومه توکلی ،احمدهاشمی نژاد، مهراب امیدی اسلامی

  کانون دفاع از حقوق بشر درایران

نمایندگی اسکاندیناوی