فراخوان جلسه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در 9 دسامبر 2017

افشا و انتشار نقض حقوق ایرانیان در داخل و خارج وظیفه یکایک ماست.  در انتظار شما نیز هستیم تا به یاری هم برای آگاهی رسانی، افشا و انتشار نقض حقوق اقوام محروم كشور ايران، موانع موجود را شكسته و با استفاده از تمامی إمكانات صدای رسای آنان باشيم.. شنبه ٩دسامبر ٢٠١٧، ساعت ١٥ بوقت اروپاي … ادامه خواندن فراخوان جلسه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در 9 دسامبر 2017