«

»

دسامبر 06

فراخوان جلسه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در 9 دسامبر 2017

افشا و انتشار نقض حقوق ایرانیان در داخل و خارج وظیفه یکایک ماست.

 در انتظار شما نیز هستیم تا به یاری هم برای آگاهی رسانی، افشا و انتشار نقض حقوق اقوام محروم كشور ايران، موانع موجود را شكسته و با استفاده از تمامی إمكانات صدای رسای آنان باشيم..

شنبه ٩دسامبر ٢٠١٧، ساعت ١٥ بوقت اروپاي مركزي

برابر با ١٨ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٦:٣٠

برنامه سازان:

            مهناز احمدي تحليل و گزارش موارد نقض حقوق بشر اقوام در ماه گذشته و مطابقت آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر.

         كاوه شيخ محمدي معرفی ماده یک اعلامیه  یاد شده، تطبیق با قانون اساسی و چگونگی اجرای آن در ایران امروز.

سخنرانان جلسه:

محسن سياحي تبعيض عليه قوميت ها

اميد رمضاني جايگاه زن در جامعه امروز ایران

محمد ابوطالبي  وضعيت زندانها در ايران

بحث آزاد: بررسي وضعيت فعالان حقوق بشر در ايران امروز

یاد آوری: با توجه به اينكه اين گردهمايي در فضاي مجازي پالتاك برگزار ميشود، از طريق آدرس زير منتظرتان هستيم:

paltalk

View All

Social Issues and Politics/

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

 

و بهره ميگيريم از نقطه نظرها و ديدگاه های شما در پايان هر بخش، زيرا پرسش ها و پاسخ های شما و سخنرانان ميتواند راهنما و سازنده  باشد براي دستيابی به همه آرمان های بشر دوستانه و مشتركمان.

با تشکر از:

مهناز احمدي مسئول جلسه،

قاسم ساكي گزارشگر

وادمين ها و صدابردار: جعفري، احسان زندي، احسان سرگزي

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی