«

»

دسامبر 05

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هسن، اندونزی و پاکستان در 10 دسامبر 2017

جلسه مشترک نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

         ابوالفضل پرویزی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

         لیدا اشجعی:

نگاهی به قتلهای زنجیره ای (به یاد مختاری و پوینده)

        نیما کاظمی:

روز جهانی لغو برده داری

        محمد گلستان جو:

شرح ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش سخنرانی

زمان برگزارییکشنبه 10 دسامبر  2017 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری: این گردهمائی در فضای مجازی پالتاک با آدرس ذیل برگزار میگردد:

Paltalk:

View all

Social, Issues and Politic

Human Rights

KanoonDefaazHoghogh Bashar dar Iran Indonesia

مسئول جلسه : محمد گلستانجو

منشی جلسه :شیوا روزبه

ادمین های جلسه :ابوالفضل پرویزی ، فرهاد نصیری ، محمد گلستانجو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن