اطلاعیه 923 کمیته دفاع حقوق پیروان ادیان

عدم حمایت ومحافظت از حقوق مسیحیان ایران با نفرت پراکنی علیه پیروان سایر ادیان تبغیض، نجس شمردن، نفرت پراکنی و سرکوب پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران یک استراتژی دیرینه است که پیوسته بکار گرفته میشود، سیاستی بمنظورمسموم ساختن افکار توده مردم و کنترل آنها در جهت سیاست هائی که نقض آشکارحقوق باورمندان … ادامه خواندن اطلاعیه 923 کمیته دفاع حقوق پیروان ادیان