اطلاعیه 921 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعتیاد در مدارس و دانش آموزان

دسترسی دانش آموزان به انواع مواد مخدر راحت تر از آب خوردن حمید رضا صرامی ‌مشاور دبیر کل و مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر :  الگوی اول مصرف مواد در دانش آموزان، ماری‌جوانا، گل، حشیش، الگوی دوم: تریاک و قرص‌های روان‌گردان و ریتالین الگوی سوم است. وی بیکاری، فقر و تورم  … ادامه خواندن اطلاعیه 921 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعتیاد در مدارس و دانش آموزان