اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی

سە نفرجانباخته، دونفر حکم اعدام و یک نفر زخمی همراه با50 سال زندان و بازداشت، سهم٦٠نفر از خانواده حسین پناهی‌ها سال ١٣٨٤: فواد حسین پناهی فامیل/ ٦ ما زندان، توفیق حسین پناهی پسرخاله/1سال زندان، عباس  حسین پناهی پسر /1 سال زندان، مهدی حسین پناهی/6 ماه زندان، عابدین حسین پناهی/6ماه زندان، عثمان حسین پناهی/5سال زندان، اسد … ادامه خواندن اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی