فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اسکاندیناوی و اتریش در 29 نوامبر 2017

جلسه مشترک نمایندگیهای اتریش و اسکاندیناوی سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی:                معصومه توکلی: تاریخچه تبعیض جنسیتی در ایران               احمد هاشمی: نقض حقوق بشر و خداناباوری در ایران                محسن … ادامه خواندن فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اسکاندیناوی و اتریش در 29 نوامبر 2017