فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( 2 دسامبر 2017 )

مطالب مرتبطفراخوان کمیته آموزش و پژوهش( کارگاه آموزشی ) در 26 دسامبر 2017فراخوان جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 22 دسامبر 2017فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 … ادامه خواندن فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( 2 دسامبر 2017 )