فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( 2 دسامبر 2017 )

مطالب مرتبطفراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست 23 فوریه 2018فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 فوریه … ادامه خواندن فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( 2 دسامبر 2017 )