«

»

نوامبر 23

گزارش کوتاه ویدئویی از جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 11 نوامبر 2017

این جلسه در ساعت 12 مورخ 11 نوامبر 2017 در شهر هانوفر المان با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از میمانان بصورت حضوری برگزار گردید و در این جلسه اقای منوچهر شفایی با موضوع کودک و کودکی در ایران و اقای جهانگیر گلزار با چگونگی تشخیص حق از ناحق و خانم سهیلا مرادی با دلنوشته خوانی و خانم سامانی منفرد با شعر خوانی برنامه اجرا نمودند که علاقه مندان میتوانند خلاص گزارش فوق را از ویدئوی زیر دریافت نمایند.
با همکاری : گروه صدا و تصویر
تدوین : سید ابراهیم حسینی