گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان ماه 1396

تنطیم نمودار:  لیدا اشجعی Lida Ashjaei زیر پا گذاشتن حقوق کودکان به مثابه نادیده گرفتن ارزش های انسانی یک جامعه است؛ خصوصا کشور ما ایران که جامعه ای جوان به شمار میرود ؛و بی توجه ای و سهل انگاری در این امر مهم منجر به اسیب های اجتماعی جبران ناپذیری خواهد شد که زمان هم از … ادامه خواندن گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان ماه 1396